แนวทางการลงทุนของ Jitta

Jitta ได้แรงบันดาลใจด้านการลงทุนจากประโยคอมตะของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ว่า “It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price.” หรือแปลว่า “การซื้อบริษัทที่ดีในราคาที่เหมาะสม ย่อมดีกว่าการซื้อบริษัทคุณภาพกลางๆในราคาที่ดี”

ฟังดูเป็นคำแนะนำที่เรียบง่าย ทำตามได้ไม่ยาก ที่สำคัญ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างผลกำไรอันน่าทึ่งได้ตลอด 50 กว่าปีที่ผ่านมา เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะต้องเสียเวลาสรรหาวิธีลงทุนแบบอื่นทำไมกัน