สามารถเชื่อมต่อ Jitta Portfolio ผ่าน API ไปยังโปรแกรมอื่นได้ไหม

ขณะนี้ระบบของเรายังไม่รองรับ API เพื่อเชื่อมต่อ Jitta Portfolio ไปยังโปรแกรมอื่น