ตั้งค่าอย่างไรให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาถึงเป้าหมาย

คุณไม่สามารถกำหนดเป้าหมายราคาหุ้นได้ แต่คุณสามารถตั้งให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่า Jitta Line กี่เปอร์เซ็นต์ได้ โดยติ๊ก Enable ใน widget Jitta Alert บนหน้า Stock Summary แล้วเลือกว่าต้องการให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อราคาอยู่สูง หรือต่ำกว่า Jitta Line กี่เปอร์เซ็นต์ ดังภาพ

เราจะส่งอีเมล และแจ้งเตือนคุณผ่าน notification บนเว็บไซต์ ทุกครั้งที่ราคาหุ้นขึ้นลงผ่านจุด alert หรืออยู่ในช่วง +-5% และ +-10% ของจุดที่ตั้งไว้

เช่น คุณตั้งค่า Jitta Alert ของหุ้น BBL ไว้ที่ 0% Below Jitta Line เราจะส่งอีเมลและ notification ให้คุณเมื่อราคาหุ้นขึ้นหรือลงผ่านจุด 10% Above Jitta Line, 5% Above Jitta Line, 0% Below Jitta Line, 5% Below Jitta Line และ 10% Below Jitta Line