Return to Shareholder คืออะไร

Return to Shareholder คือการวัดว่า บริษัทจะสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างไร (โดยไม่เกี่ยวกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นในตลาด) และผู้บริหารนั้นบริหารเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นหรือเปล่า ซึ่งก็ต้องดูไล่มาว่า ผู้บริหารใช้เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหน ควรจะลงทุนเพิ่มในบริษัทหรือเปล่า ถ้าไม่ลงทุนเพิ่มแล้วควรจะนำเงินไปจ่ายหนี้สินหรือเปล่า ถ้าไม่ต้องจ่ายหนี้แล้ว จะนำเงินไปซื้อหุ้นคืนหรือเปล่า และสุดท้ายแล้วจ่ายปันผลเหมาะสมแค่ไหน เป็นต้น

ซึ่งทุกส่วนจะต้องวิเคราะห์ว่า ผู้บริหารตัดสินใจทำแต่ละอย่างเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นจริงๆหรือไม่ ตัว Return to Shareholder นี้ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัด Corporate Governance ได้เหมือนกัน ถ้าดีมากแสดงว่า ผู้บริหารซื่อตรง โปร่งใส และบริหารบริษัท เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก