จะทราบได้อย่างไรว่า Jitta Factors นั้นอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่

Jitta Factors จะแสดงเป็นรายไตรมาสเหมือนกับ Jitta Score ดังนั้น แค่เอาเมาส์ไปวางบน Jitta Score ในหน้า Summary ก็จะทราบได้ทันทีว่า ค่า Jitta Score และ Jitta Factor ที่เห็นอยู่ ณ ขณะนั้น มาจากงบการเงินไตรมาสไหน และอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่