ทำไม Growth Opportunity กับ Competitive Advantage ไม่สอดคล้องกัน

คะแนน Competitive Advantage ที่สูง หมายถึงบริษัทมีความได้เปรียบทางการค้าสูงกว่าคู่แข่ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้ แต่ Growth Opportunity จะดูด้วยว่าธุรกิจนั้นๆ อยู่ในช่วงเติบโตมากหรืออิ่มตัวแล้ว ดังนั้น บริษัทที่ได้เปรียบคู่แข่งมากๆ และผ่านการเติบโตมากๆ มาแล้ว อาจจะเห็นสัญญาณของการเติบโตที่ลดลง แสดงว่าบริษัทใกล้ถึงจุดอิ่มตัว (แต่ก็ยังคงครองตลาดได้ ด้วย Competitive Advantage ที่มี) ถ้าบริษัทไม่ได้มีการขยายกิจการไปทำธุรกิจใหม่ๆ รายได้และกำไรของบริษัทก็จะเติบโตน้อยลงเรื่อยๆ