จำเป็นต้องรอให้ราคาอยู่ต่ำกว่า Jitta Line เสมอไปหรือไม่

ไม่จำเป็น เพราะขึ้นอยู่กับคุณภาพของธุรกิจนั้นๆ หุ้นที่มีคุณภาพสูงๆ ได้คะแนน Jitta Score ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป คุณสามารถลงทุนในราคาที่เท่ากับมูลค่าที่เหมาะสมหรือ Jitta Line ได้ แต่ถ้าจะซื้อในราคาที่สูงกว่า Jitta Line ก็ต้องคำนึงถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจด้วย ว่าจะสูงเหมาะสมกับราคาสูงๆหรือเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องดู PEG เป็นประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ถ้าให้ดีและปลอดภัยที่สุด ก็รอลงทุนในราคาที่เหมาะสมจะดีกว่า

ส่วนหุ้นที่ได้คะแนน Jitta Score ประมาณ 5-7 ไม่ควรซื้อที่ราคาสูงกว่าหรือเท่ากับ Jitta Line แต่ควรซื้อที่ราคาต่ำว่า Jitta Line อย่างน้อย 20% ให้มีระยะปลอดภัย ป้องกันการขาดทุน