กราฟราคาหุ้น​มีแสดงเป็น​รายวันไหม

ราคาหุ้นของเราอัปเดตทุกวันก็จริง แต่ราคาหุ้นจะแสดงเป็นรายเดือน โดยยึดราคาหุ้น ณ วันสิ้นเดือนเป็นหลัก ถ้ายังไม่หมดเดือน ราคาหุ้นล่าสุดที่แสดงผลจะเป็นราคา ณ สิ้นวันนี้

Jitta เน้นโชว์ภาพใหญ่ให้เห็นมากกว่าว่า ตอนนี้ราคาของหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line เท่าใดแล้ว และเป็นช่วงที่ควรเข้าซื้อหุ้นหรือยัง ส่วนจังหวะเข้าซื้อทางเทคนิคนั้นคุณอาจต้องใช้เครื่องมืออื่นร่วมด้วย