งบการเงินยังออกมาไม่ครบปี ทำไม Jitta Line จึงลากไปถึงสิ้นปีแล้ว

เมื่องบการเงินไตรมาสแรกของปีออกมา Jitta จะคำนวณ Jitta Line ของทั้งปี โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินไตรมาสแรก แสดงให้เห็นแนวโน้มของ Jitta Line หากไตรมาสต่อๆ มาสามารถทำผลงานได้เท่ากับไตรมาสแรก พองบการเงินไตรมาสที่สองออกมา Jitta ก็จะคำนวณ Jitta Line ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยใช้ข้อมูลของทั้งสองไตรมาสรวมกัน แล้วแสดงแนวโน้มของ Jitta Line ของทั้งปีอีกครั้ง ทำอย่างนี้จนสิ้นปี ดังนั้น เมื่อข้อมูลงบการเงินของปีออกมาเพิ่มขึ้น เส้น Jitta Line ก็จะยิ่งมีความเที่ยงตรงมากขึ้น