ราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line แต่ Jitta Line เป็นแนวโน้มลงหรือแนวราบ ถือว่าน่าลงทุนหรือไม่

หุ้นที่น่าลงทุนคือ หุ้นที่ Jitta Line อยู่ในขาขึ้น เพราะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัท อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการลงทุนด้วย Jitta