เส้นประสีน้ำตาลบน Jitta Line คืออะไร

เส้นประสีน้ำตาลคือมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัท อิงจากข้อมูลงบการเงินล่าสุดที่เรามี เนื่องจากงบการเงินไตรมาสล่าสุดยังไม่ออกมา เช่น บริษัทปิดงบการเงินรายปีไปแล้ว แต่ยังไม่ประกาศงบการเงินไตรมาส 1 ของปีปัจจุบันออกมา Jitta จะถือว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าเดิมไปเรื่อยๆ ตามงบการเงินที่มีถึงปีที่แล้ว จึงลาก Jitta Line ที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าล่าสุดตรงไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้รับตัวเลขผลประกอบการของไตรมาส 1 หลังจากนั้นจะคำนวณ Jitta Line ใหม่ และเส้นสีน้ำตาลก็จะกลายเป็นสีดำ