ควรซื้อหุ้นที่ราคาเท่าไหร่

เนื่องจาก Jitta Line เป็นมูลค่าที่เหมาะสมของบริษัทจากมุมมองทางธุรกิจ เมื่อใดก็ตามที่ราคาซื้อขายในตลาดหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line เมื่อนั้นคือจังหวะเข้าลงทุนที่ดี เพราะคุณกำลังได้ซื้อของดีที่กำลังลดราคา โดยมีหลักการคร่าวๆดังนี้

  • Jitta Score มากกว่า 7 ซื้อตอนราคาไม่เกิน Jitta Line
  • Jitta Score ระหว่าง 5 ถึง 7 ซื้อตอนราคาต่ำกว่า Jitta Line อย่างน้อย 20%

หุ้นที่ได้ Jitta Score ประมาณ 5 ถึง 6 ไม่ควรจะเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะไม่ใช่บริษัทที่ดีมากที่จะสร้างกำไรสูงๆ จากการถือหุ้นไว้หลายๆ ปี ดังนั้นการลงทุนในหุ้นเหล่านี้ ควรจะซื้อเมื่อราคาต่ำกว่า Jitta Line และขายเมื่อราคาสูงกว่า Jitta Line เป็นหลัก

ที่สำคัญอย่าลืมว่า บริษัทที่จะเข้าไปลงทุนนั้นควรจะมี Jitta Score ที่สูง ยิ่งธุรกิจดีมากเท่าไหร่ Jitta Line ก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น พอคุณได้ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสมแล้ว พอร์ตการลงทุนของคุณก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆเองในระยะยาว