ทำไมหุ้นถึงไม่มี Jitta Line ในบางปี

จริงๆแล้วค่า Jitta Line นั้นมีทุกปีนะ หากปีไหนไม่แสดง Jitta Line หมายความว่า Jitta Line มีค่าเป็นศูนย์ (0) เนื่องจากขาดทุน ซึ่ง Jitta มองการขาดทุนทางธุรกิจว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูง จึงไม่คำนวณมูลค่าที่เหมาะสมในปีนั้น และปรับ Jitta Line ให้เป็นศูนย์ (0) โดยอัตโนมัติ นักลงทุนทั่วไปจะได้สังเกตเห็นความผิดปกติและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สูงนี้