หุ้นที่ Jitta Score สูงๆ และต่ำกว่า Jitta Line มากๆ ถ้ามีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าจริง ทำไมจึงยังไม่เป็นที่สนใจของตลาด

ไม่ใช่ว่าทุกคนในตลาดจะลงทุนตามหลักการของวอร์เรน บัฟเฟตต์ คนบางกลุ่มไม่สนใจเรื่องคุณภาพ หรือมูลค่าที่เหมาะสมของธุรกิจ และใช้วิธีคาดการณ์ราคาหุ้นแตกต่างกันไป ทั้งยังมีอารมณ์โลภและกลัวเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการลงทุนอีกด้วย ส่งผลให้ราคาหุ้นผันผวน บางทีก็ขึ้นไปสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม หลายๆครั้งก็ตกลงมาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม และจังหวะนี้เองที่คุณควรจะเข้าซื้อ หากวิเคราะห์แล้วว่าธุรกิจดังกล่าวมีคุณภาพเข้าเกณฑ์การลงทุนของคุณ