ลงทุนตาม Jitta Ranking ทำอย่างไร

หลังจากที่คลิกเข้าสู่ Explore by Country จากหน้า Home แล้ว จะเห็นหุ้นเรียงลำดับกันตามความน่าลงทุนหรือ Jitta Ranking (คุณสามารถเปลี่ยนให้เรียงลำดับกันตาม Jitta Score ได้ด้วย) คุณอาจจะเลือก 5 อันดับแรก หรือ 30 อันดับแรกก็ได้ ตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Top 5 จะมีโอกาสทำให้พอร์ตผันผวนกว่า Top 30)

ถ้าต้องการลงทุนใน Top 10 คุณต้องแบ่งเงินลงทุนเพื่อซื้อหุ้นตัวละ 10% ของพอร์ต ส่วนจะเลือก sector ซ้ำหรือไม่นั้น หากดูจากที่ Jitta ได้ลงทุนไว้แต่ละปีที่ Jitta Investment Return คุณจะเห็นว่าเราไม่ได้สนใจว่า sector จะซ้ำกันหรือไม่ แต่จะเลือก 5 หรือ 10 หรือ 20 อันดับแรกเรียงตาม Jitta Ranking โดยตรง แล้ว rebalance พอร์ตทุกปี นั่นคือ คุณซื้อหุ้นวันนี้ ถือไปจนครบ 12 เดือนจึงขายหุ้น แล้วกลับมาดูใหม่ว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่เป็น Top 10 ให้ซื้อใหม่ตามนั้น ทำอย่างนี้ทุกปีๆ ก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้แล้ว

แต่หากต้องการลงลึกกว่านั้น เช่น ต้องการเลือกหุ้นเป็น sector หรือต้องการเพิ่มเกณฑ์บางอย่างในการซื้อหุ้น เช่น หุ้นที่กำไรเติบโตตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คุณสามารถใช้ Jitta Playlist กรองหุ้น เลือกเรียงลำดับหุ้นตาม Jitta Ranking จากนั้นเลือกซื้อหุ้น 10 ตัวแรกทุกปี

สำหรับหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน Jitta Ranking แล้ว พอสิ้นปีก็ควรจะขายเพื่อนำเงินมาแบ่งสัดส่วนซื้อหุ้นใหม่ตาม Jitta Ranking ของปีถัดมา แต่จริงๆ แล้วประเด็นนี้จะค่อนข้างซับซ้อนอีกนิด เพราะว่าจะต้องแบ่งสัดส่วน หรือ rebalance พอร์ตใหม่ทั้งพอร์ต จึงไม่ได้ขายเฉพาะแค่ตัวที่ไม่ได้อยู่ใน Ranking แล้วเท่านั้น แต่ตัวที่ยังอยู่ใน Ranking ก็อาจจะต้องคำนวณขายเป็นบางส่วนเช่นกัน เช่น

หากเริ่มลงทุนใน Top 5 ด้วยจำนวนเงิน 100,000 บาท ซื้อหุ้นตัวละ 20,000 บาท พอสิ้นปีเงินลงทุนเพิ่มเป็น 200,000 บาท (ได้กำไร) ก็จะต้องแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนให้หุ้น Top 5 ใหม่เป็นจำนวนตัวละ 40,000 บาท และทำแบบนี้ทุกๆปี จึงจะเป็นการลงทุนตาม Jitta Ranking ที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูพิสูจน์ผลตอบแทนของ Jitta Ranking ได้ที่นี่

หรือ คลิกที่นี่เพื่อดู Jitta Ranking ของวันนี้