วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง Jitta Score กับราคาหุ้นและผลประกอบการบริษัท ต้องทำอย่างไร

หากคุณเป็นสมาชิก Jitta Pro อยู่แล้ว สามารถใช้ Jitta FactSheet ดูความสัมพันธ์ระหว่าง Jitta Score กับผลประกอบการและราคาหุ้นได้ โดยกดปุ่ม Customize สีฟ้า (ตามรูป)

how-to-compare-jitta-score-with-financial-performance-th-1

จากนั้นเลือก Jitta Intelligence และ Jitta Score เพื่อเพิ่มข้อมูล Jitta Score ลงไปใน Jitta FactSheet ก่อนกด Save as default preset

how-to-compare-jitta-score-with-financial-performance-th-2

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถดูความเปลี่ยนแปลงของ Jitta Score เทียบกับราคาหุ้น Jitta Line และค่าชี้วัดทางการเงินอื่นๆอีกมากมาย

how-to-compare-jitta-score-with-financial-performance-th-3