ดู Jitta Score ย้อนหลังได้อย่างไร

เมื่อเสิร์ชดูหุ้นที่ต้องการ คุณจะเข้ามาอยู่ในหน้า Stock Summary ในแท็บ SUMMARY จะมีกล่องสรุป Jitta Score และ Jitta Line ให้คุณดังภาพ

คุณสามารถนำเม้าส์ไปวางไว้ที่กราฟ แล้วเลื่อนไปมา ก็จะเห็น Jitta Score ของแต่ละเดือนในอดีต ปรากฏขึ้นในกล่อง Jitta Score สีฟ้า ด้านขวาบน โดยคะแนนดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส

ส่วนคะแนน Jitta Score รายปีนั้น สามารถดูในกล่อง HISTORICAL JITTA SCORE ได้ทันที เพื่อดูว่าผลการดำเนินของบริษัทนั้นมีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใด

Screenshot 2017-07-21 at 3.22.45 PM.png