Jitta Score คืออะไร

Jitta Score คือค่าชี้วัดคุณภาพของธุรกิจในรูปแบบคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 10 โดย 10 แสดงถึงธุรกิจที่มีศักยภาพสูง สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืนในการทำธุรกิจ ในขณะที่ 0 แสดงถึงธุรกิจที่ไร้ประสิทธิภาพและไม่น่าลงทุน

เนื่องจาก เกณฑ์ที่ใช้คำนวณ Jitta Score นั้นอนุรักษ์นิยมมาก ทำให้บริษัทที่ดีหลายๆแห่งได้ Jitta Score ไม่สูงเท่าไรนัก ยิ่ง Jitta คำนวณงบการเงินย้อนหลังไป 10 ปี ยิ่งทำให้บริษัทที่ไม่สามารถรักษากำไรสม่ำเสมอได้ตลอดทั้ง 10 ปีที่ผ่านมา ได้ Jitta Score น้อยลงไปอีก ดังนั้น บริษัทที่ได้คะแนนตั้งแต่ 8 ขึ้นไปจึงถือเป็นธุรกิจชั้นยอด สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้น และราคาซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้นตาม

 

การได้ลงทุนกับธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ในราคาที่เหมาะสม ช่วยคุณเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ตราบใดที่บริษัทยังรักษาศักยภาพการบริหารและทำกำไรไว้อย่างต่อเนื่อง ก็ไม่มีวันไหนที่คุณควรต้องขายทิ้ง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการลงทุนด้วย Jitta