จะทราบได้อย่างไร ว่า Jitta Score อัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่

เพียงวางเม้าส์บน Jitta Score ดังภาพ ก็จะทราบได้ทันทีว่า Jitta Score ของหุ้นนั้นๆ ได้รับการอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อไหร่