ทำไม Operating Margin ใน Jitta Signs กับ Operating Margin ใน Jitta FactSheet ถึงไม่เท่ากัน

ค่า Operating Margin ใน Jitta Factsheet จะเป็นตัวเลขที่มาจากงบการเงินโดยตรง ส่วนตัวเลขที่ปรากฏตอนเอาเม้าส์ไปวางเหนือ Jitta Signs จะเป็นตัวเลขที่ตัดกำไรพิเศษออกไปแล้ว ทำให้ operating income มาจากผลการดำเนินงานหลักอย่างเดียว เพราะฉะนั้นหุ้นที่มีกำไรพิเศษอาจจะทำให้ค่าตรงนี้แตกต่างกันได้