ทำไมหุ้นแต่ละตัวมี Jitta Signs ไม่เท่ากัน

Jitta Signs จะแสดงเฉพาะจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเลขในงบการเงินให้เห็นชัด ดังนั้น ถ้าหุ้นตัวหนึ่งไม่มีอะไรที่ดีมากๆ หรือแย่มากๆ ระบบก็จะไม่แสดง Jitta Signs ของหุ้นตัวนั้นๆ