ค่า Loss Chance ควรจะต่ำกว่าเท่าไหร่ ถึงจะน่าลงทุน

ตามหลักการของ Peter Lynch การลงทุนของเราควรที่จะมีกำไรอย่างน้อย 6 ใน 10 ครั้ง หรือขาดทุนไม่เกิน 4 ใน 10 ครั้ง ดังนั้น Loss Chance ของหุ้นที่น่าลงทุนก็ควรจะต่ำกว่า 40%