ทำไมหุ้นที่ Jitta Score ต่ำ ราคาสูงกว่า Jitta Line กลับมี Loss Chance ต่ำกว่าบริษัทที่ Jitta Score สูง และราคาต่ำกว่า Jitta Line

ส่วนใหญ่หุ้นที่ Jitta Score สูงและราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line จะมี Loss Chance ไม่สูง แต่บางครั้งหุ้นที่ Jitta Score สูงและราคาอยู่ต่ำกว่า Jitta Line มากๆ ก็มี Loss Chance ที่สูงได้ เพราะหุ้นตัวนั้นอาจจะซุกซ่อนอะไรที่ไม่ดีบางอย่างอยู่ ทำให้ราคาลดลงกว่าปรกติมาก ดังนั้นคุณต้องดู Jitta Signs และ Jitta Factors ประกอบเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลเพิ่มเติม

ในกรณีที่ Loss Chance ต่ำ ทั้งๆ ที่ Jitta Score ต่ำ และราคาอยู่เหนือ Jitta Line มาก เรียกได้ว่าเป็นหุ้นคุณภาพน้อยแต่แพงมาก หมายความว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจริงๆ แล้วก็ไม่เสมอไป เป็นไปได้ว่าธุรกิจกำลังจะ turnaround มี Jitta Score เพิ่มขึ้น และมีคนเข้ามาลงทุนกันมาก ส่งผลให้ราคานั้นขึ้นไปสูงผิดปรกติ แต่ในที่สุดแล้ว หุ้นแบบนี้จะมี Loss Chance ต่ำกว่าหุ้นที่ซุกซ่อนความไม่ดีบางอย่างอยู่