การลงทุนแบบเน้นคุณค่า
"ลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม"

Basic Value Investor

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เป็นแนวทางที่ "วอร์เรน บัฟเฟต" นำมาใช้ลงทุนจนประสบความสำเร็จ มาดูพื้นฐานการลงทุนในแบบปัจจัยพื้นฐานกันว่ามีแนวคิดอย่างไร

อ่านต่อ

Investment Strategies

การลงทุนในแบบเน้นคุณค่า โดยใช้ Jitta เป็นเครื่องมือช่วยให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นนั้น มาดูกลยุทธ์ การซื้อ การขาย การถือยาว ว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างเพื่อให้การลงทุนลดความเสี่ยง และได้ผลตอบแทนดีที่สุด

อ่านต่อ

Jitta Investment Return

มาตรวจสอบผลการลงทุนตามแนวคิด "ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม" ว่าสร้างผลตอบแทนได้ดีเพียงใด

อ่านต่อ

Jitta Article

บทความ แนวคิด และกลยุทธ์การลงทุน

อ่านต่อ

Classroom

สำหรับผู้เริ่มต้น หรือนักลงทุนที่ยังไม่เข้าใจแนวคิดที่ Jitta นำเสนอ ร่วมกันสร้างความมั่นใจ และเข้าใจโลกของการลงทุนให้ดียิ่งขึ้น

อ่านต่อ

Resource

หนังสือและเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนแบบเน้นคุณค่าและการเงิน

อ่านต่อ

Help Center

ถามตอบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ Jitta เทคนิคการใช้งานและการลงทุน

อ่านต่อ