เลือกบริษัทที่ JITTA SCORE มากกว่า 7
ตรวจสอบ JITTA SCORE ในอดีต
เลือกบริษัทที่ JITTA LINE มีแนวโน้มขาขึ้น
เลือกบริษัทที่ JITTA FACTORS ดีเยี่ยม
เลือกบริษัทที่แข็งแกร่งด้วย JITTA SIGNS
ตรวจสอบ KEY STATS
ดูข้อมูลเชิงลึกผ่าน FACTSHEET
FOLLOW หุ้นที่คุณสนใจจะลงทุน
ลงทุน อย่างน้อย 5 บริษัท
ขาย หุ้นของบริษัทเมื่อ...

1 - เลือกบริษัทที่ Jitta Score มากกว่า 7

ยิ่ง Jitta Score สูงขึ้นเท่าไหร่ บริษัทยิ่งยอดเยี่ยมมากขึ้นเท่านั้น

2 - ตรวจสอบ Jitta Score ในอดีต

- บริษัทที่ยอดเยี่ยมต้องมี

- บริษัทที่ยอดเยี่ยมต้องมี

- Jitta Score ที่สม่ำเสมอและมีเสถียรภาพ

3 - เลือกบริษัทที่ Jitta Line uptrend มีแนวโน้มขาขึ้น

- บริษัทเหล่านี้สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ทุกๆปี

- ยิ่งราคาหุ้นต่ำกว่า Jitta Line มากเท่าไหร่ ยิ่งมีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยลง

4 - เลือกบริษัทที่ Jitta Factors ดีเยี่ยม

- Jitta Factors ช่วยบอกคุณภาพของบริษัทในแง่มุมต่างๆที่สำคัญ

- บริษัทที่ดีควรมี Jitta Factors มากกว่า 50 คะแนนในแต่ละด้าน และมีคะแนนรวมกันมากกว่า 350 คะแนน

5 - เลือกบริษัทที่แข็งแกร่งด้วย Jitta Signs

- บริษัทที่ยอดเยี่ยมจะมีสัญญาณที่ดีเยอะกว่าบริษัทอื่นๆ

6 - ตรวจสอบ Key Stats

- เปรียบเทียบ Jitta Score และ Jitta Line ของบริษัท เทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

- บริษัทที่ยอดเยี่ยมจะมี Jitta Score ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมและคู่แข่งเสมอ

7 - ดูข้อมูลเชิงลึกผ่าน
Factsheet

- วิเคราะห์ตัวเลขสำคัญทางการเงินด้วยตนเอง เพื่อเสริมความมั่นใจในการลงทุน

8 - Follow หุ้นที่คุณสนใจจะลงทุน

- Jitta Score และ Jitta Line จะคำนวณใหม่ทุกๆไตรมาส เมื่อบริษัทประกาศผลประกอบการ

- ติดตามผลงานบริษัทได้ผ่านทาง Notification และ Weekly Email Update

9 - ลงทุน อย่างน้อย 5 บริษัท

- ลงทุนโดยใช้หลักการของ Jitta

- "ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม" หรืออีกนัยน์หนึ่ง "ลงทุนในบริษัทที่มี Jitta Score สูงและราคาหุ้นอยู่ต่ำกว่า Jitta Line"

- ลงทุนในแต่ละบริษัทไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุนรวม

- เลือกบริษัทที่ดีจากหลายอุตสาหกรรม

- ไม่ควรลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเกิน 2 บริษัท (ในเวลาเดียวกัน)

10 - ขาย หุ้นของบริษัทเมื่อ...

- Jitta Score และ Jitta Line ลดลง (ธุรกิจของบริษัทกำลังอยู่ในช่วงขาลง หรือ ธุรกิจประสบปัญหา)

- มีโอกาสทางการลงทุนที่ดีกว่า (เจอธุรกิจที่ดีกว่า ในราคาที่น่าลงทุนกว่า)